Robtography | 2017-01-28 CSUEB MBB vs. Cal Poly Pomona | robedwardsklc20160128_050
robedwardsklc20160128_050